səhifələr

103. əl-Əsr, "Axşam çağı" surəsi

103. əl-Əsr
"Axşam çağı" surəsi, 3 ayə,
Məkkədə nazil olub.

1-And olsun axşam çağına!
2-Həqiqətən, insan ziyan içərisindədir.
3-Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər, bir-birinə haqqı məsləhət görənlər və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa.