səhifələr

108. əl-Kovsər, "Bolluq" surəsi

108. əl-Kovsər
"Bolluq" surəsi, 3 ayə,
  Məkkədə nazil olub.

1-Həqiqətən, Biz Kovsəri sənə bağışladıq.
2-Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!
3-Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur.