səhifələr

109. əl-Kafirun, "Kafirlər" surəsi

109. əl-Kafirun
"Kafirlər" surəsi, 6 ayə,
Məkkədə nazil olub.

1-De: “Ey kafirlər!
2-Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm,
3-siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz.
4-Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm,
5-siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz.
6-Sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənədir!”