səhifələr

112. əl-İxlas, "Səmimi etiqad" surəsi

112. əl-İxlas
"Səmimi etiqad" surəsi, 4 ayə,
Məkkədə nazil olub.

1-De: “O Allah Təkdir!
2-Allah Möhtac deyildir.
3-O, nə doğub, nə doğulub,
4-Onun bənzəri də yoxdur”.