səhifələr

113. əl-Fələq, "Sübh" surəsi

113. əl-Fələq
"Sübh" surəsi, 5 ayə,
  Mədinədə nazil olub.        

1-De: “Sığınıram sübhün Rəbbinə!
2-Məxluqatının şərindən,
3-çökən zülmətin şərindən,
4-düyünlərə üfürən (cadugər) qadınların şərindən
5-və həsəd aparan zaman paxılın şərindən!”