səhifələr

114. ən-Nəs, "İnsanlar" surəsi

114. ən-Nəs
"İnsanlar" surəsi, 6 ayə,
  Mədinədə nazil olub.        

1-De: “Sığınıram insanların Rəbbinə,
2-insanların Hökmdarına,
3-insanların məbuduna!
4-Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanın) şərindən.
5-(O şeytan) ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,
6-cinlərdən də (olur), insanlardan da!”