səhifələr

94. əş-Şərh, "Açma" surəsi

94. əş-Şərh
"Açma" surəsi, 8 ayə,
Məkkədə nazil olub.

1-Məgər Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı?
2-Yükünü səndən götürmədikmi?
3-(Onlar) belini bükürdü.
4-Biz adını sənə görə ucaltmadıqmı?
5-Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir.
6-Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir.
7-(İşlərini) qurtaran kimi (Allah yolunda) çalış!
8-(Ancaq) Rəbbinə üz tut!